ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี

Asst.Prof. Sutee Anantsuksomsri (Ph.D.)

email address: sutee.a [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. (Regional Science) Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2556
 • M.A. (Regional Science) Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2554
 • M.S. (Construction Management) Northeastern University, U.S.A. พ.ศ. 2549
 • ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2557 – 2558)
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มกราคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

มหาวิทยาลัยสึคุบะ (Tsukuba University), เมืองสึคุบะ (Tsukuba), จังหวัดอิบาระกิ (Ibaraki), ประเทศญี่ปุ่น

 • อาจารย์พิเศษ (Visiting Lecturer) Graduate School of Systems and Information Engineering (1 กันยายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University), กรุงโตเกียว (Tokyo), ประเทศญี่ปุ่น

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ (Assistant Professor) Waseda Institute for Advanced Study (1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University), เมืองอิธาคา (Ithaca), รัฐนิวยอร์ก (New York), สหรัฐอเมริกา

 • อาจารย์พิเศษ (Visiting Lecturer) Department of City and Regional Planning (1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
 • นักวิจัย (Research Support Specialist) Program on Applied Demographics (พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
 • ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) Department of City and Regional Planning (สิงหาคม พ.ศ. 2551 – ธันวาคม พ.ศ. 2554)
 • ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) Department of City and Regional Planning (สิงหาคม พ.ศ. 2550 – พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Sittipun, P. and Anantsuksomsri, S. (2018). Developing a smart city by developing an innovation district. Uniserch Journal. vol. 5, no. 1, pp. 9–13. http://www.unisearch.chula.ac.th/index.php/en/journal-2/book/31/1?page=11
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2017). Book review: The New Geography of Jobs, by E. Moretti. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 9, pp. 61–63. http://www.builtjournal.org/built_issue_9/06%20Nij%20BookReview.pdf
 • Adulphakdee, M. and Anantsuksomsri, S. (2017). Adaptation to urban terrorism: A case study of the City of Yala. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 153–166). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Anantsuksomsri, S., Phoomikiattisak, D., and Tontisirin, N. (2017). An application of complex system modeling to analyze land use change in the eastern region of Thailand. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 61–74). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Kingsai, S. and Anantsuksomsri, S. (2017). The Impacts of sugarcane burning on urban areas: Case Study of the City Chonburi and Ban Bung, Chonburi Province. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 185–199). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Mano, P. and Anantsuksomsri, S. (2017). An application of cellular automata on examining land use change in Sriracha District Chonburi Province. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 23–39). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Thongchompoo, P. and Anantsuksomsri, S. (2017). The roles of fintech on the development of an innovation district in Bangkok. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 305–76). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Chanthamas, S. and Anantsuksomsri, S. (2016) Urban planning and climate change adaptation: A case of Pathumthani Province. In Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (Eds.), Proceeding Book PRSCO 2016. Pathumthani: Thammasat University Faculty of Architecture and Planning.
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2016). Book review: Urban acupuncture, by J. Lerner. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. vol. 13, no. 2, pp. 123–126. http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v13-2/08%20Nij.pdf
 • Francis, J., Tontisirin, N., Anantsuksomsri, S., Vink, J., and Zhong, V. (2015). Alternative strategies for mapping ACS estimates and error of estimation. In Hoque, N. and Potter, L. B. (Eds.), Emerging Techniques in Applied Demography (pp. 247–273). Dordrecht: Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978- 94-017-8990-5_16
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2015). Book Review: How to Study Public Life, by J. Gehl and B. Svarre. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 5, pp. 67–68. http://www.builtjournal.org/built_issue_5/05_BookReview.pdf
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2014). Book review: Visualizing the Data City: Social Media as a Source of Knowledge for Urban Planning, by P. Cicuccarelli, G. Lupi, and L. Simeone. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 3, pp. 77–78. http://www.builtjournal.org/built_issue_3/06%20Book%20Review%20Built%203.pdf
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2013). Agent-based modeling and disaster management. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. vol. 10, no. 2, pp. 1–14. http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v10-2/01%20Review%20Article.pdf
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2012). An economic approach to urban design: an integration of economic-based analysis and urban design. In Horayangkura, V., Walter Jamieson, W., & Mallikamarl, P. (Eds.), Design and Development o/Sustainable Cities: The International and Thai Perspectives on Urban Design in the 21st Century (pp. 83-91). Bangkok: Thammasat University Press.
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2010). Residential Location Decisions: A Case of the Bangkok Metropolitan Area. In Car, A., Griesebner, G., and Strobl, J. (Eds.), Geospatial crossroads @ GI_Forum ’10: Proceedings of the Geoinformatics Forum Salzburg (pp.211–214). Berlin: Wichmann.

การนำเสนอผลงานวิชาการ | Poster Presentations

 • “Challenges of Developing Innovation Districts in Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 55th Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Sapporo, Japan. October 6–8, 2018
 • “A Regional Economic Analysis using Ellison-Glaeser Index: A case study of Eastern Region of Thailand.” Presented at the 65th North American Meetings of the Regional Science Association International, Vancouver, Canada. November 8–11, 2017
 • “Modeling Land Use Changes from the Ground up: An Application of Cellular Automata-Markov and Agent-based Models of the Eastern Region of Thailand.” (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the 65th North American Meetings of the Regional Science Association International, Vancouver, Canada. November 8–11, 2017
 • “Land Use Change in the Eastern Economic Corridor of Thailand: An Application of Cellular Automata-Makov Model.” (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the 54th Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Kyoto, Japan. October 6–8, 2017
 • “An application of Complex System modeling to analyze land use change in the eastern region of Thailand” (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the Urban and Regional Planning Academic Symposium 2017, Bangkok, Thailand. June 5, 2017
 • “Measuring Area-Based Innovation Systems: An Analytical Framework for Regional Development in Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 25th Pacific Regional Science Conference Organization, Tainan, Taiwan, May 17–20, 2017
 • “Assessing Impacts of Rubber Prices on Land Use Change in the Eastern Region of Thailand.” (with Wongsasuthikul, P. and Tontisirin, N.) Presented at the 25th Pacific Regional Science Conference Organization, Tainan, Taiwan, May 17–20, 2017
 • “Assessing Innovation Systems on the Economic Corridor of Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 13th International Conference Asian Association of Leaning, Innovation, and Coevolution Studies, Bangkok, Thailand. October 3–4, 2016
 • “Urban Planning and Climate Change Adaptation: A Case Study of Urban Flood in Pathumthani Province.” (with Chanthamas, Y.) Presented at the 14th Pacific Regional Science Conference Organization Summer Institute, Bangkok, Thailand. June 27–29, 2016
 • “The Impact of Flood on Residential Land Value: An Evidence of the Bangkok Metropolitan Region.” (with Tontisirin, N. and Trepermsub, T.) Presented at the 62nd North American Meetings of the Regional Science Association International, Portland, Oregon, USA. November 11–14, 2015
 • “Global Backward and Forward Multiplier Analysis: The Case Study of Japanese Automotive Industry.” (with Puttanapong, N. and Tontisirin, N.) Presented at the 52nd Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Okayama, Japan. October 10–12, 2015
 • “Urban Risk Assessment under Climate Change: The Case Study of Udonthani.” (with Tontisirin, N. and Marome, W.) Presented at the Urban and Regional Planning Academic Symposium 2015, Prathumthani, Thailand. June 5, 2015
 • “Spatio-Temporal Analysis of Urban Risk: A Case of Flood in Urban Areas in Udonthani, Thailand.” (with Tontisirin, N. and Marome, W.) Presented at the 61st North American Meetings of the Regional Science Association International, Washington, D.C., USA. November 12–15, 2014
 • “An Agent-Based Modeling Approach to Disaster Resilience: The Case Study of Flood Management in Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 51st Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Chiba, Japan. October 3–5, 2014
 • “Identifying the Paths of Destruction in a Catastrophic Event.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 60th North American Meetings of the Regional Science Association International, Atlanta, Georgia, USA. November 13–16, 2013
 • “The Role of Real Estate in the Economy of Thailand: A Financial Computable General Equilibrium Approach.” Presented at the 50th Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Tokushima, Japan. October 12–14, 2013
 • “Evolutionary Game Theory in Space: A Micro-Foundation Agent-Based Model of Congestion.” (with Tontisirin, N. and Mansury Y.) Presented at the International Conference 2013 on Spatial Planning and Sustainable Development, Beijing, China. August 30–September 1, 2013
 • “Built environment and the location choices of the creative class: Evidence from Thailand.” (with Mansury, Y.) Presented at the Joint Association of European Schools of Planning (AESOP) and Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP) Congress Dublin 2013, Dublin, Ireland. July 17–19, 2013
 • “The Economic Impact of the First-Time Car Buyer Tax Rebate Program in Thailand: A Computable General Equilibrium Approach.” (with Tontisirin, N. and Puttanapong, N.) Presented at the 23rd Pacific Regional Science Conference Organization, Bandung, Indonesia. July 2–4, 2013
 • “Assessing the Economic Impact of Natural Disaster on Vulnerable Populations.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 23rd Pacific Regional Science Conference Organization, Bandung, Indonesia. July 2–4, 2013
 • “Evolutionary Game Theory in Space: A Micro-Foundation Agent-Based Model of Congestion.” (with Tontisirin, N. and Mansury Y.) Presented at the 23rd Pacific Regional Science Conference Organization, Bandung, Indonesia. July 2–4, 2013
 • “The Impact of the Built Environment on the Location Choices of the Creative Class: Evidence from Thailand.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 59th North American Meetings of the Regional Science Association International, Ottawa, Canada. November 7–10, 2012
 • “A Reassessment of the Social and Economic Benefits of Rural Schools on Local Communities: The Case of New York State.” (with Tontisirin, N., Francis, J., Sipple, J.) Presented at the 59th North American Meetings of the Regional Science Association International, Ottawa, Canada. November 7–10, 2012
 • “The Distributional Impact of University-Led Revitalization on the Neighborhood Economy: A Computable General Equilibrium Model of a Small Urban Area.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 58th North American Meetings of the Regional Science Association International, Miami, Florida, USA. November 9–12, 2011
 • “Game Theory in Space: An Agent-Based Modeling and Geographic Information System Approach.” (with Tontisirin, N. and Mansury, Y.) Presented at the 58th North American Meetings of the Regional Science Association International, Miami, Florida, USA. November 9–12, 2011
 • “Developments in Data Visualization for Demographers.” (with Francis, J., Vink, J., Tontisirin, N., Li, X., and Zhong, V.) Presented at the Cornell Population Program Encore Conference, Ithaca, New York, USA. October 28, 2011
 • “The Role of Real Estate in the Economy of Thailand: A Financial Computable General Equilibrium Approach.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 22nd Pacific Regional Science Conference Organization, Seoul, Republic of Korea. July 3–9, 2011
 • “Characteristics of Housing in New York State, Mapping Key Indicators from the 2010 Census.” (with Francis, J., Tontisirin, N., Li, X., and Vink, J.) Presented at State of Upstate New York Conference, Syracuse, New York, USA. June 7, 2011
 • “The Impact of the Built Environment on the Location Choices of the Creative Class: Evidence from Thailand.” (with Tontisirin, N. and Mansury, Y.) Presented at the 13th Annual Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Symposium, Ithaca, New York, USA. March 2–4, 2011
 • “A Spatial Analysis of the Impacts of Mass Transit Improvement on Residential Land Values in the Bangkok Metropolitan Region.” Presented at the 57th North American Meetings of the Regional Science Association International, Denver, Colorado, USA. November 10–13, 2010
 • “Series of posters depicting the spatial-temporal aspects of population change from 2000 to 2009.” (with Francis, J., West, R., and Tontisirin, N.) Presented at the Cornell Population Program Encore Conference, Ithaca, New York, USA. October 1, 2010
 • “The Spatial Analysis on the Impacts of Mass Transit Improvements on Residential Land Values: the Case Study of Bangkok Metropolitan Area, Thailand.” Presented at GI-Forum 2010, the University of Salzburg, Salzburg, Austria. July 6–9, 2010
 • “Applied Spatial Demography.” (with Tontisirin, N. and Francis, J.) Presented at the Cornell Population Program Encore Conference, Ithaca, New York, USA. September 18, 2009
 • “A Structural Path Analysis of State and Local Impacts of University Expenditures in a Time of Hollowing Out.” (With Azis, I.J. and Tontitsirin, N.) Presented at the 55th North American Meetings of the Regional Science Association International, Brooklyn, New York, USA. November 19–22, 2008

บทความวิจัย | Research Papers

 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (Forthcoming 2018). Computable general equilibrium of real estate and financial crisis vulnerability. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology.
 • Chen, G., Thill, J.C., Anantsuksomsri, S., Tontisirin, N., and Tao, R. (2018). Stand age estimation of rubber (Hevea brasiliensis) plantations using an integrated pixel- and object-based tree growth model and annual Landsat time series. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. vol. 144. pp. 94–104. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2018.07.003
 • Mansury, Y, Anantsuksomsri, S., and Tontisirin, N. (2017). Integrating Big Data into a Geospatial Framework of Disaster Impact Analysis. In Schintler, L., and Chen, Z. (Eds.). Big Data for Urban and Regional Science (pp. 229–242). London: Routledge. DOI: 10.4324/978-113-82-8218-6_19
 • Anantsuksomsri, S., Pattanapong, N., and Tontisirin, N. (2017). Global backward and forward multiplier analysis: The case study of Japanese automotive industry. In Shibusawa, H., Sakurai, K., Mizunoya, T., and Uchida, S. (Eds.), Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science: Asian Perspectives 24 (pp. 319–337). Singapore: Springer. DOI 10.1007/978-981-10-0099-7_17
 • Chanthamas, S., Anantsuksomsri, S., and Tontisirin, N. (2017). Review of urban flood impact reduction due to climate change adaption driven by urban planning management in Pathumthani province, Thailand. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development. vol. 5, no. 4, pp. 42–53. https://www.jstage.jst.go.jp/article/irspsd/5/4/5_42/_pdf
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2016). A spatial agent-based model of a congestion game: Evolutionary game theory in space. The Annals of Regional Science. vol.57, no.2-3, pp. 371–391. DOI 10.1007/s00168-016-0770-9
 • Srisamran, S. and Anantsuksomsri, S. (2015). A study of electricity planning in Thailand: An integrated top-down and bottom-up modeling analysis. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 5, pp. 49–65. DOI: 10.14456/built.2015.4
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2015). The impacts of mass transit improvements on residential land development values: Evidence from the Bangkok Metropolitan Region. Urban Policy and Research, vol. 33, no. 2, pp. 195–216. DOI: 10.1080/08111146.2014.982791
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2014). Distributional impact of university-led revitalization on the neighborhood economy: A Computable General Equilibrium model of a small urban area. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 4, pp. 5–22. DOI: 10.14456/built.2014.6
 • Mansury, Y, Tontisirin, N., and Anantsuksomsri, S. (2012). The Impact of the built environment on the location choices of the creative class: Evidence from Thailand. Regional Science Policy and Practice, vol. 4, no. 3, pp. 183–205. DOI: 10.1111/j.1757-7802.2012.01068.x

งานวิจัย | Research Projects

 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “Assessing Impacts of Rubber Prices on Land Use Change in the Eastern Region of Thailand” เสนอต่อ SERVIR, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), and the United States Agency for International Development (USAID), พ.ศ. 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการทรศัพท์เคลื่นที่มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้การกำกับดูแล” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “วิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก)” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “วิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในย่านโยธี” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “วิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในย่านปทุมวัน” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “วิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในเมืองพัทยา” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ ด้านการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)” เสนอต่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2560
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) ในพื้นที่จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจ (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)” เสนอต่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2560
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อจัดทำแผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมตะวันออก–ตะวันตก ตอนใต้” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2559
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมืองเขต อ.เมืองอุดรธานี และพื้นที่ข้างเคียงจากภาวะน้ำท่วมเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, พ.ศ. 2559
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “Global Backward and Forward Multiplier Analysis: The Case of Japanese Automotive Industry” เสนอต่อ มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University), พ.ศ. 2558
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “The Integration of Computable General Equilibrium and Spatial Agent-Based Modeling for Disaster Management Policies: The Case of Japanese Automobile Industry in Thailand” เสนอต่อ Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, พ.ศ. 2558
 • รายงานโครงการวิจัยเรื่อง “The Economic Impact of the First-Time Car Buyer Tax Rebate Program in Thailand on Japanese Automobile Industry” เสนอต่อ มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University), , พ.ศ. 2556

งานบริการวิชาการ | Academic Services

 • ADB Land Value Capture. (ผู้ว่าจ้าง – The Asian Development Bank). ที่ปรึกษา, พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน
 • อนุกรรมาธิการวิสามัญด้านนโยบายการผังเมืองและการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน
 • โครงการศึกษาแนวทางการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการทรศัพท์เคลื่นที่มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้การกำกับดูแล. (ผู้ว่าจ้าง – สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ). นักวิจัย, พ.ศ. 2560–2561
 • การศึกษาวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก) ย่านโยธี ย่านปทุมวัน และย่านพัทยา. (ผู้ว่าจ้าง – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. 2560–2561
 • โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ ด้านการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2). (ผู้ว่าจ้าง – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)). ที่ปรึกษาด้านเทคนิค, พ.ศ. 2560
 • โครงการจัดทำระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) ในพื้นที่จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจ (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา). (ผู้ว่าจ้าง – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. 2560
 • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมตะวันออก–ตะวันตก ตอนใต้. (ผู้ว่าจ้าง – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. 2559
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดทำผังแม่บท (Master Plan) สำหรับพื้นที่ของ ปตท. บริเวณนิคมอตุสาหกรรมเอเชีย (Asia Industrial Estate) (PTT WEcoZi) และที่ดินอำเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง. (ผู้ว่าจ้าง – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. 2559

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 14th Pacific Regional Science Conference Organization Summer Institute, Bangkok, Thailand, 27–29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 10th World Congress of the RSAI, Bangkok, Thailand, 26–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • คณะบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร Asia-Pacific Journal of Regional Science, วารสาร Regional Science Policy and Practice, และ วารสาร International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology
 • ผู้พิจารณาตรวจสอบบทความ (manuscript reviewer) ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ: วารสาร The Annals of Regional Science, วารสาร Asia-Pacific Journal of Regional Science, วารสาร Computers, Environment and Urban Systems, และ วารสาร Studies in Regional Science
 • ผู้พิจารณาตรวจสอบบทความ (manuscript reviewer) ของวารสารวิชาการระดับชาติ: วารสาร Thammasat Review, วารสาร Journal of Architectural/Planning Research and Studies, และ วารวาร The Environment and Natural Resource Journal
 • นักผังเมืองฝึกหัด (Town Planner Intern), สำนักงานเมืองอิธากา Town of Ithaca, เมืองอิธาคา (Ithaca), รัฐนิวยอร์ก (New York), สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2551
 • นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง, บริษัท Trowbridge & Wolf LLP, เมืองอิธาคา (Ithaca), รัฐนิวยอร์ก (New York), สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2549–2550
 • นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง, บริษัท Ai+ Architecture LLC, เมืองคองคอร์ด (Concord), รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts), สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2547–2549
 • ภูมิสถาปนิกฝึกหัด (Landscape Architect Trainee), บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด, พ.ศ. 2544
 • ภูมิสถาปนิกฝึกหัด (Landscape Architect Trainee), บริษัท HLW INTERNATIONAL LLP, นครนิวยอร์ค (New York), รัฐนิวยอร์ก (New York), สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2544

วิทยากร / ผู้บรรยาย | Speaker

 • Area-Based Innovation. โครงการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับการพัฒนายุค Thailand 4.0”. จังหวัดพิษณุโลก. 5 กันยายน พ.ศ. 2560
 • IDE-JETRO Symposium: High-Speed Railway and the Landscape of Thailand 2030. Intercontinental Hotel Bangkok, กรุงเทพมหานคร. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. 24–27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกอบรม | Training

 • ประกาศนียบัตร Executive Program on Rule of Law and Development โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice), กุมภาพันธ์–กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 • Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy โดย The International for Global Law and Policy at Harvard Law School และ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 7-12 มกราคม พ.ศ. 2561

รางวัลและทุน | Sholarships and Awards

รางวัล | Awards

 • รางวัลวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561, กันยายน 2561 ได้รับจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • JSRSAI Annual Meeting Best Presentation Award, ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้รับจาก the 51st Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, เมืองชิบะ (Chiba), ประเทศญี่ปุ่น
 • PRSCO Excellence Graduate Student Paper Award, กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับจาก the 22nd Pacific Regional Science Conference Organization, กรุงโซล (Seoul), สาธารณรัฐเกาหลี

ทุนวิจัย | Research Grants

 • ทุนวิจัย SERVIR-Mekong, พ.ศ. 2560–2561 ได้รับจาก SERVIR, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), and the United States Agency for International Development (USAID) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “Assessing Impacts of Rubber Prices on Land Use Change in the Eastern Region of Thailand”
 • ทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช, พ.ศ. 2560–2561 ได้รับจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยดัชนี Ellison-Glaeser กรณีศึกษา ภาคตะวันออกของประเทศ”
 • ทุนวิจัยการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ได้รับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมืองเขต อ.เมืองอุดรธานี และพื้นที่ข้างเคียงจากภาวะน้ำท่วมเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
 • Grant Program for Promotion of International Joint Research, Fiscal Year 2015 (พ.ศ. 2558) ได้รับจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “Global Backward and Forward Multiplier Analysis: The Case of Japanese Automotive Industry”
 • Grant-in-Aid for Young Scientists, Fiscal Year 2014–2015. (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558) ได้รับจาก Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “The Integration of Computable General Equilibrium and Spatial Agent-Based Modeling for Disaster Management Policies: The Case of Japanese Automobile Industry in Thailand”
 • Waseda University Grants for Special Research Projects, Fiscal Year 2013 (พ.ศ. 2556) ได้รับจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “The Economic Impact of the First-Time Car Buyer Tax Rebate Program in Thailand on Japanese Automobile Industry” Teaching and
 • Research Assistantship, 2008–2011 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) ได้รับจาก Department of City and Regional Planning, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)

ทุนการศึกษา | Scholarships

 • Teaching and Research Assistantship, 2008–2011 (พ.ศ. 2551–2554) ได้รับจาก Department of City and Regional Planning, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) สำหรับทุนค่าเล่าเรียนเต็ม ประกันชีวิตและสุขภาพ และค่าใช้จ่าย ตลอดปีการศึกษา 2008–2011
 • Summer Research Travel Grant, 2011 (พ.ศ. 2554) ได้รับจาก The Graduate School, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)
 • Summer Research Grant, 2010 (พ.ศ. 2553) ได้รับจาก Department of City and Regional Planning, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)
 • International Research Travel Grant, 2010 (พ.ศ. 2553) ได้รับจาก The Mario Einaudi Center for International Studies, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503442 เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics)
 • 2503616 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน (Research Methods for Planning)
 • 2503646 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผน (Analytical Techniques for Planning)
 • 2503647 การวางแผนสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (Urban Environmental Planning for Disaster Mitigation)
 • 2503676 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวางแผน (Advanced GIS for Planning)
 • 2503678 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน (Geographical Information Systems for Planning)
 • 2503687 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค (Economic and Social Development of City and Region)
 • 2503702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับการวางแผน (Advanced Research Method for Planning I)
 • 2503894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)
 • 2540621 วิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง (Research Method in Urban Design)
 • 2541412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (Architectural Design V)