อาจารย์

ภัณฑิรา จูละยานนท์

Panthira Julayanont

ประวัติการศึกษา

 • B.Eng. in Architecture University of Tokyo, Japan พ.ศ.2558
 • M.Eng in Architecture University of Tokyo, Japan พ.ศ.2560

ประวัติการทำงาน

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2560

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

ประสบการณ์อื่น

 • ผู้ร่วมออกแบบอาคารห้องสมุดจันทรประสิทธิ์ (192 ตร.ม.) จังหวัดเชียงราย, 2560
 • สถาปนิกฝึกหัด (Intern Architect), บริษัท Ensamble Studio เมืองแมดริด ประเทศสเปน, กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
 • ผู้ร่วมโครงการ Favela Improvement Workshop ณ เมืองบราซิลเลีย ประเทศบราซิล จัดโดย Kuma Kengo Laboratory, University of Tokyo ร่วมกับ University Center of Brasília (UniCEUB), 2558

งานแสดงผลงานออกแบบ

 • แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ใน Exhibition of JIA (Japan Institute of Architects) National Diploma Design Project Contest 2015 และ Exhibition of JIA Kanto Area Diploma Design Project Contest 2015, Tokyo, Japan
 • แสดงผลงานประกวดแบบเมืองแนวดิ่ง ใน Exhibition of International Design Competition Vertical Cities Asia 2015, Singapore (ผลงานออกแบบร่วม)
 • แสดงผลงานออกแบบที่พักอาศัยรวมสำหรับผู้สูงอายุ “+House” ใน Studio Project Award Exhibition 2013, Gallery A4, Tokyo, Japan
 • แสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ “collectree” ใน International Contemporary Furniture Fair (ICFF) 2013, New York City, United States
 • แสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ “pusion” ใน International Contemporary Furniture Fair (ICFF) 2012, New York City, United States (ผลงานออกแบบร่วม)

ทุนการศึกษาและรางวัล

 • “Tatsuno Prize 2014” รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี มอบโดย Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Tokyo
 • “Josiah Conder Prize 2014” รางวัลทุนการศึกษาสำหรับดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ มอบโดย Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Tokyo
 • “Grand Prize of 3 Universities Diploma Design Review 2014” มอบโดย University of Tokyo ร่วมกับ Tokyo Institute of Technology และ Tokyo University of the Arts
 • “Hirokazu SUEMITSU Prize” รางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ระดับภูมิภาคคันโต จัดโดย Japan Institute of Architects (JIA)
 • ทุนรัฐบาลไทย 2549-2560

รายวิชาที่สอน

 • 2503333 การออกแบบองค์ประกอบเมือง 1 (Urban Architectonic 1)
 • 2503131 โครงสร้างและวัสดุ (Structure and Material)
 • 2503161 ปฎิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Deign I)
 • 2503262 ปฎิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Deign II)