เมืองเป็นสิ่งที่ตอบสนองชีวิตประจำวันและสะท้อนคุณภาพชีวิต

เกษมพันธ์ ตระกูลขจรศักดิ์