โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ริมคลองรอบกรุง ย่านพาหุรัด-สำเพ็ง

ภานินี ชยานันท์


โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ริมคลองรอบกรุง ย่านพาหุรัด-สำเพ็ง เป็นการออกแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมริมคลองอนุรักษ์ (คลองรอบกรุง) ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ในพื้นที่อนุรักษ์ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน พาหุรัด สำเพ็ง เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบการตัดเย็บและสินค้าแฟชั่นที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ พาหุรัด สำเพ็ง จึงเป็นแหล่งงานที่สำคัญ แรงงานรายได้น้อยย้ายเข้ามาแทนประชากรเดิมจนแออัด แต่เสน่ห์ของย่านค้าขายแบบไทยๆยังอยู่ ร้านค้าเป็นร้านเก่าแก่จากรุ่นสู่รุ่น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ อีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียกว่า ‘Young Designer’ เป็นเทรนด์ใหม่ในปัจจุบัน

Phahurat-Sampeng District is a historical and largest textile and craft of this urban rehabilitation project is how to developed a commercial site along Robkrung Canalside where is the historical canal of Bangkok. At this moment, this area is the center of textile and craft materials and also the hub of young designer of Bangkok. This place was very unique and has special character of “Bangkok Old Town” along the historical canal.