ชุมชนวัดนิมมานรดี

Community Rehabilitation Project


พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตภาษีเจริญ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า และสถานีภาษีเจริญ (ในอนาคต) และท่าเรือภาษีเจริญ โดยมีสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่ เช่น มูลนิธิบ้านบางแค วัดนิมมานรดี ตลาดน้ำนิมมานรดีที่มีอายุกว่า 139 ปี และซอยริมคลองราชมนตรี เป็นต้น เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายออกจากตลาดน้ำ ทำให้ไม่คึกคักเหมือนก่อน เหลือแต่ผู้สูงอายุและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนวัดนิมมานรดีเท่านั้น และเนื่องจากเหตุนี้ทำให้เกิด concept Rebirth เพื่อที่จะฟื้นฟูกิจกรรมร้านค้าของตลาดน้ำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมเกิดพื้นที่กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืน และสร้างแหล่งงานให้กับวัยทำงานในพื้นที่สำหรับรองรับผู้ใช้งานในอนาคต โดยที่จะมีการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสำหรับคนในพื้นที่ มีศูนย์กิจกรรมชุมชน พื้นที่ร้านค้างานฝีมือ (อาชีพเดิมของคนในพื้นที่) พื้นที่co-working space ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้สวยงามเหมาะกับการใช้งาน และพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศน์และสมุนไพร