การที่เรามองภาพรวมเป็น ก็เหมือนกับนก ที่เราจะเห็นปัญหา กว้างกว่าคนอื่น

พชร ตังสวานิช