ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 รางวัล

 
2551

2550
 
การประกวดแบบองค์ประกอบศูนย์ชุมชนเมือง (ลาดกระบัง/หนองจอก)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สาระแบบ : การประกวดผลงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการประกวดออกแบบ Everyday Living with Stainless 2550


2549

โครงการประกวดออกแบบ Street and Outdoor Furniture with Stainless 2549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2548


โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์นานาชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ
หัวข้อCREATIVITY FOR AWARENESS

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440