ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ:อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน