สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 6)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกฤติน วิจิตรไตรธรรม2551แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ 
Design guidelines for the development of transport interchange at Bangkapi intersection 
Link
2ร.ท.กอบบุญ จุละจาริตต์ 2551แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
Design guidelines for the development of state properties under the occupation of the Royal Thai Army : a case study of the Second Cavalry Division, King's Guard
Link
3นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ 2550แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราชLink
4นายนรา พงษ์พานิช2551แนวทางการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมย่านราชประสงค์
Design guidelines for the redevelopment of Rachaprasong commercial district
Link
5นายพรสิริ สายด้วง2551แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ราชเทวี และย่านพาณิชยกรรมประตูน้ำ
Design guidelines for the development of the areas around BTS’s Ratchathewi station and Pratunam commercial district
Link
6นายยุทธภูมิ เผ่าจินดา2550แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิต
Design guidelines for public areas around BTS's National Stadium, Siam, Chit Lom and Phloen Chit station
Link
7นางสาวทรรศชล ปัญญาทรง2551แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาทางเท้าในย่านพาณิชยกรรมอโศก กรุงเทพมหานคร 
Design guidelines for the development of sidewalk at Asoke commercal district, Bangkok
Link